Seorang peserta didik yang baik akan selalu menghormati guru-gurunya. seorang peserta didik yang baik akan selalu mengho...

Baginya, orang tua itu adalah guru yang patut dihormati.

Next

Sebab hanya anak shaleh yang bersedia mendoakan orang tuanya. Oleh karena itu hormati dan patuhilah nasihat dari bapak-ibu guru.

Next

Jelaskan sikap terbaikmu saat guru sedang menjelaskan materi pelajaran di kelas! Apabila saat belajar, anda malah tidur atau mengobrol maka hal itu akan menyakiti hati guru yang sedang menyampaikan pelajaran. Jika mendengar berita atau isu negatif maka langkah yang tepat adalah.... Seorang ibu dengan penuh ikhlas merawat calon bayi di dalam kandungan selama kurang lebih sembilan bulan sepuluh hari.

Next

Berkat keduanya kita bisa terlahir ke dunia ini. Maka hendaklah menghormatinya dengan mengucapkan salam ketika berjumpa dengannya di mana dan bagaimana pun keadaannya. Sehingga semua pelajaran yang diberikan guru akan diikuti dengan penuh semangat.

Next

Sungguh, memuliakan dan menghormati seorang guru merupakan akhlak terpuji. Namun tidak ada keluh kesah dari seorang ibu. Puasa Ramadan dilaksanakan oleh umat Islam selama....

Next

Berkaitan dengan Kunci Jawaban PAI Kelas 8 Halaman 171 Ayo Berlatih Bab 8 ini, soal yang akan kita bahas tersebut terdapat didalam buku Pendidikan Agama Islam Kelas 8 Semester 2 untuk Kurikulum 2013. Berikut ini yang merupakan akibat meminum khamr adalah....

Pengarang kitab al Gebra adalah.... Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat.

Next

Lawan kata dari bersyukur terhadap nikmat Allah adalah....

Next