Sahabat nabi yang dijuluki pedang allah. Khalid bin Walid, Sahabat Nabi yang Dijuluki Pedang Allah

Seorang sahabat nabi yang sangat inspiratif.

Next

Beliau ini paling unggul bila dibandingkan dengan anak-anak yang sebaya dengannya. Setelah Khalid membaca surat tersebut, maka tersentuhlah hatinya. Begitu juga Khalid bin Walid dengan julukannya Pedang Allah yang terhunus.

Next

Kemudian Malaikat Jibril datang menemui Nabi Saw dan mengabarkan bahwa Hamzah tercatat di langit sebagai singa Allah dan Rasul-Nya. Mulai dari nama, kedudukan, pengorbanan, sifat, cita-cita hingga wafatnya beliau. Ia menjadi panglima perang militer Islam dari era Nabi Muhammad SAW hingga Khalifah Umar bin Khattab.

Beliau juga membantu dengan bantuan yang luar biasa dalam perang Yamamah, Yarmurk, dll. Termasuk dari sahabat mempunyai ketangguhan yang tinggi. Dengan Umar sendiri pun Khalid ada hubungan keluarga, yakni saudara sepupunya.

Next

Bukan karena menyesal telah mengganti Khalid. Beliau mengangkat Abu Ubaidah ibnul Jarrah, Amr bin Ash dan Yazid bin Abu Sufyan sebagai pemimpin bagian tersebut. Dan Tumbuhlah Khalid sebagaimana yang kita ketahui sekarang dalam peperangan.

Namun ketiga pemimpin perang tersebut syahid di jalan Allah, maka bendera perang pun diambil alih oleh Khalid bin Walid. Kemudian beliau bertemu Utsman bin Thalhah. Baca juga: Masa muda Khalid bin Walid memiliki nama asli Abu Sulaiman Khalid ibn al-Walid ibn al-Mughhirah al-Makhzumi.