Kandungan surat at tin ayat 1-8. Surat At Tin Ayat 1

Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia, niscaya dia memperolehnya; atau kepada wanita, niscaya ia menikahinya. Oleh karena itu, orang-orang munafik dan Yahudi yang mengkhianati Nabi tidak akan mendapatkan orang yang dapat menolong dan mengelakkan bencana yang akan menimpa mereka. Arti:Telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kalian meminta agar disegerakan datang nya.

Next

Apakah arti kesenangan dan kenikmatan yang hanya sementara, untuk kemudian menderita dengan tidak memperoleh apa-apa. Maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan.

Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas, apabila melihat dirinya serba cukup. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk bersabar terhadap orang yang berada dalam kesulitan, di mana orang tersebut belum bisa melunasi utang.

Hidup bagi mereka adalah permainan dan hiburan.

Next

Peringatan tersebut, berupa balasan atas dusta yang dilakukan manusia karena meninggalkan atau melupakan perintah Allah SWT. Allah akan mebiarkan mereka bergelimang dalam kejahatan dan akan membuat perhitungan terhadap apa yang mereka perbuat","id":42368,"attr":{"anchor":{"data-caption-title":"???? Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.

Next

Bagi orang-orang itu telah Kami sediakan siksa yang pedih.

Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Kami kepada orang-orang yang mengetahui. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Seseorang yang paginya mukmin, sorenya menjadi kafir.

Dalam Ayat ini Allah memberikan gambaran bahwa diri-Nya mempunyai sifat MAHA KUAT dan MAHA PERKASA, dengan kekuatan-Nya Dia menciptakan segala sesuatu dan menentukan batasan ciptaan-Nya. Dalam situasi saat ini orang-orang yang teraniaya oleh orang lain, mungkin tak bisa langsung membela diri atau menuntut haknya kepada orang-orang yang menganiayanya karena berbagai keterbatasannya, maka ia bisa meminta pertolongan pihak berwajib yang bisa melakukan tindakan untuk membela haknya, seperti polisi, pengadilan, dsb.

Next