Sebutaken telung macem tembung rangkep. sebutaken telung macem Tembung rangkep​

Jawaban: Tembung rangkep yaiku sakabehing tembung sing diwaca kaping pindho.

Next

Ada tiga macam tembung rangkep dwilingga. Bisa sakabehing tembung utawa mung sawanda bae.

Tuladhané: mloka-mlaku, mleba-mlebu, meta-metu, mrana-mréné.

Next

Dwilingga Semu Yaiku tembung lingga kang wujude kaya tembung dwilingga 3.

Next

Tembung katrangan yaiku tembung kang nerangake tembung kriya utawa kahanan. Tembung Camboran Tembung Camboran inggih punika tembung kalih utawi dipun langkung gandeng dados setunggal.

Iwak tidak menjadi 1-1wak tetapi lalu menjadi iwak-iwak. Waspada tidak lalu menjadi was-waspada tetapi menjadi waspada-waspada.