Nalika nulis tembang macapat, prayogane ing bebuka diwenehi. Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 10 Semester 1 dan Jawabannya

Dengan Talikentular, selendang saktinya, Adaninggar terbang. Nandur kabêcikan, ndhêdhêr kautaman. Têkan si Bule Mandura wiwit milu-milu atining iblis jalithênge têka katut yèn parêng karsanira si Janaka ingsun arak sesuk-esuk sarta sun payungi gada sun iring kaprabon jurit 3.

Next

Keadaan ini secara filosofis melambangkan bahwa Bima telah mencapai tataran makrifat. Mathuk kanggo ing carita kang sajak mung sakapenake, wêdharing gunêm kang clewa-clewo. Panganggone têmbang limalas warna...

Next

Harjuna Sasrabahu sekalian, lumantar sedherek Panata Laksita supados paring sabta tamanutawa ular-ular risang penganten sarimbit. Upama sawijine wong gawe argumentasi ngadhepi samubarang prakara kang serius lan kang bisa nuwuhake prakara kang gedhe, mula dheweke kudu nduwe sikep kang mesthi kanggo njlentrehake samubarang prakara iku kanthi intelektual, lan ora mung mana suka utawa kanthi emosional. Novel biyasane kaperang saka bab-bab.

Next

Petung bangêt ingatase bab-bab sing gêgayutan karo dhuwit.

Next

Sumbar utawa sêsumbar, atêgês: nglairake têtêmbungan kang ngêmu surasa nantang ngadu tyase, ngadu kaluwihan, unggul-unggulan karosan, kasêktèn lan sapanunggalane. Malah yèn kakehan têmbunge Kawi banjur dadi njuwarèhi. Ke mana pun ia berjalan yang ia lihat hanya angkasa kosong, dan samudra yang luas yang tidak bertepi.

Next

Prêlu disumurupi, carane njarwakake têmbung iku ana warna têlu, yaiku: jarwa-basa, jarwa-rasa lan jarwa-dhosok.

Next

Harjuna Sasrabahu sekalian, lumantar sedherek Panata Laksita supados paring sabta tamanutawa ular-ular risang penganten sarimbit. Bilih menawi wonten kalepatan kula nyuwun agenging pangapunten. Jaiman saiki wis malih dadi juragan sembako, ngrangkep blantik sapi ing tlatah Boyolali lan Klaten.

Next