Aksara anu ngabogaan sora vokal dina aksara sunda disebut. 1. disebut aksara sunda kaganga, lantaran a. asalna tina prasasti kawali.b. abjadna dimimitian ku lambang ka, ga, jeung ngac. mangrupa

Disebut aksara kaganga karena susunan huruf pada aksara ngalagena konsonan dimulai dari ka ga nga ca ja nya dan.

Next

Kami akan menggelar workshop aksara sunda kaganga dengan melibatkan sekolah dasar di seluruh kota bogor, kata dadang hp, tokoh sunda kota bogor dadang menjelaskan, sunda kaganga telah disosialisasikan pemerintah provinsi jawa barat yang di bogor ditandai dengan pemasangan aksara.

Naon sababna Déwi Naganingrum diusir ti nagara? Contoh: ponsel dibaca di ponsel dan kemudian ditulis sebagai.

Next

MEDAR PERKARA AKSARA SUNDA Alfabet R sebelumnya digunakan dalam prasasti dan manuskrip kuno.

Next

Ditulis di handapeun aksara ngalagena.

Next

Panéléng jeung pamaéh e. Éta sakabéh tanda baca téh bisa dipaké boh dina kalimah, boh paragraf alinéa , boh dina wacana. Aki jeung nini Balangantrang satuju.

Next

Nepi ka ahir taun 1980-an urang Sunda leuwih mikawanoh aksara Cacarakan atawa Hanacaraka nu asalna ti Jawa.